ΛΗΔΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Η κα Αντωνοπούλου είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά από την αποφοιτησή της παρακουλούθησε 2 μεταπτυχιακά Σεμινάρια της ΑΣΟΕ. Εχει εργαστεί σε λογιστήρια Ανωνύμων Εταιρειών, σε λογιστήρια Ερευνητικών Κέντρων και στην εταιρεία μας δραστηριοποιείται από το 2008 μέχρι και το 2014. Είναι κάτοχος άδειας Λογιστή Α’ Τάξης.