ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 • VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.
 • ΠΙΣΣΑΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.
 • GL EVENTS GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
 • GL LUMIERE ET SON SA FRANCE
 • GL ESPACE ET DECOR SA FRANCE
 • GL HALL EXPO SA FRANCE
 • GL MOBILIER SA FRANCE
 • PLANMECA HELLAS A.E
 • ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ Ε.Π.Ε.
 • INFONAUTICS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • MARINE INDUSTRIAL & COMMERCIAL LTD,ΕΙΔΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 • ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
 • OZONE  LABORATORIES ΕΠΕ
 • ΜΕΤΑΞΑ ΑΒΕ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡ/ΓΩΝ FORTHNET
 • ΜΙΝΩΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
 • COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε
 • ΠΡΙΣΜΑ ΕΠΕΞΕΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
 • MODULAR COVERINGS ΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • ESSENCE ENERGY ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε
 • SENSIN INNOVATIONS ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
 • ΓΙΑΡΑΜΙΛΟ – ΓΚΑΡΣΕΣ ΑΛΙΣΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΓΚΑΓΙΕΝΤ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • AC HELIOTECNIKI Α.Ε ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΦΒΗΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΠΔ ΗΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΟΝΙΚΗ ΔΠΔ ΗΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
 • WATT AND VOLT Α.Ε ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • EMC ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ