ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

  • ΓΕΚΑ Α.Ε
  • REDFIN A.E. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
  • ND ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  • ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.
  • ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΤΕΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  • BAUMAN A ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
  • ΑΕΙΚΤΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  • ΛΕΚΑΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  • ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ