ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2015

Από την ίδρυση της η ΝΝΤ Α.Ε είχε επικεντρώσει τις προσπάθειες της στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών έχοντας ως κύριο σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών της. Για τον σκοπό αυτό σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας έτσι ώστε να καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πρότυπου ISO9001.

Τον Φεβρουάριο του 2009 η εταιρεία έλαβε το πρότυπο ISO9001:2000 από τον φορέα Πιστοποίησης NISZERTHellas.

Τον Δεκέμβριο του 2011 η εταιρεία έλαβε το πρότυπο ISO9001:2008 από τον φορέα Πιστοποίησης AVRV, το οποίο ανανεώθηκε τον Νοέμβριο του 2014 από τον ίδιο φορέα Πιστοποίησης.

Τον Δεκέμβριο του 2017 η εταιρεία έλαβε το πρότυπο ISO9001:2015 από τον φορέα Πιστοποίησης AVRV, το οποίο είναι επικαιροποιημένο και αντικατέστησε το ISO9001:2008 του ιδίου φορέα Πιστοποίησης.

Η δέσμευση και η πολιτική τόσο της διοίκησης όσο και του προσωπικού της εταιρείας είναι η παροχή αξιόπιστων ποιοτικών υπηρεσιών στο μέγιστο βαθμό αποδοτικότητας.

Πιστοποιητικό