ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Η κα Τσατσοπούλου είναι απόφοιτος Accounting and Finance του University of Wales Newport με ειδίκευση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.).Εργάζεται στην ΝΝΤ Α.Ε. από το 2001.