ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Η ΝΝΤ βασιζόμενη στην μακροχρόνια εμπειρία και εξειδίκευση των στελεχών της στα εργατικά θέματα, στο άρτιο πληροφοριακό της σύστημα , τα σύγχρονα εργαλεία που χρησιμοποιεί, παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές λύσεις στη διαχείριση και έκδοση της μισθοδοσίας.

Επεξεργασία στοιχείων για την έκδοση μισθοδοσίας

 

  • Σύνταξη μισθολογικών καταστάσεων

 

  • Αυτόματες πληρωμές μισθωτών μέσω Τραπεζικών λογαριασμών

 

  • Κατάρτιση και υποβολή μηνιαίων,διμηνιαίων και ετήσιων δηλώσεων παρακρατήσεων και εισφορών

 

  • Έκδοση λογιστικού άρθρου μισθοδοσίας σε κατάσταση και ηλεκτρονική μορφή για αυτόματη ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων

 

  • Κατάρτιση καταστάσεων για την εφορία

 

  • Πληρωμή μηνιαίων εισφορών στα κοινωνικά και ασφαλιστικά ιδρύματα

 

  • Κατάρτιση και υποβολή στις αρμόδιες αρχές Επιθεώρησης Εργασίας των απαραίτητων εγγράφων σε σχέση με την πρόσληψη και απόλυση προσωπικού

 

  • Κατάρτιση Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) ΙΚΑ και υποβολή της μέσω διαδικτύου (internet)

 

  • Πληρωμή εισφορών όλων των ασφαλιστικών και επικουρικών ταμείων

 

  • Κατάρτιση ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών ανά εργαζόμενο

 

  • Παρακολούθηση Συλλογικών Συμβάσεων και σύγκριση με τους καταβαλλόμενους μισθούς

 

  • Δυνατότητα έκδοσης Ασφαλιστικής ενημερότητας

 

Η έκδοση της Μισθοδοσίας, παρέχεται με την εγγύηση της ορθής εφαρμογής της Εργατικής Νομοθεσίας.