ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

hr_imageΤο μεγαλύτερο κεφάλαιο της NNT A.E. είναι το στελεχιακό δυναμικό της. Αποτελεί συνδυασμό ατόμων με γνώση, εμπειρία, επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και υψηλό βαθμό συνεργασίας.
Το μόνιμο στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας απαρτίζεται από 50 εξειδικευμένα  άτομα.Πέραν των ανωτέρω η ΝΝΤ συνεργάζεται και με συνεργάτες εξωτερικούς συμβούλους.Η οργανωτική δομή ακολουθεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο σχήμα που βοηθά στη λήψη γρήγορων αποφάσεων.

Απασχολούμενο Προσωπικό

Έτος Άτομα
2001 9
2002 13
2003 14
2004 12
2005 29
2006 32
2007 21
2008 33
2009 30
2010 30
2011 33
2012 70
2013 50
2014 50
2015 50
2016 50
2017 50
2018   50

2019   50

2020   48

2021   50

2022   50

Ανάλυση Προσωπικού ανα βαθμίδα

Σπουδές Άτομα %
Ανώτατη Εκπαίδευση 22   44,0
Τεχνική Εκπαίδευση 16   32,0
Μέση Εκπαίδευση 12   24,0
Σύνολο 50 100,0