ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μία ανεξάρτητη, αντικειμενική, ασφαλής και συμβουλευτική δραστηριότητα σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού.
Η ΝΝΤ A.E ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις για σύγχρονες μεθόδους διοίκησης, οι οποίες προ πολλού εφαρμόζονται στις χώρες της Ε.Ε., προσφέρει υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου τόσο στον Δημόσιο & ευρύτερο Δημόσιο Τομέα όσο και στον ιδιωτικό Τομέα είτε με την μορφή απευθείας ανάθεσής τους από τους πελάτες στην εταιρεία μας είτε υπό την μορφή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την δημιουργία αντίστοιχων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις τους.