ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ