ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  • ING  ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  • ΑΤΕ ΧΡΗΜ/ΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  • MARFIN GLOBAL MANAGEMENT ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ Α.Ε
  • IBG CAPITAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜ/ΧΩΝ & ΚΤΗΜ/ΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
  • PRODEFIN ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
  • ΑΥΚΙΩΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ