ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ REAL ESTATE

 • ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – BALKAN SPIRIT
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε – PROPERTY HORIZON
 • ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε
 • ΜΠΕΛΛΑΙΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΡΜΟΚΡΕΩΝ
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΛΕΛΛ
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΥΚΤΗΜΩΝ
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΜΟΙΡΙΣ
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – NTF
 • ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΜΕΝΕΚΡΑΤΗΣ
 • ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε – APE COMMERCIAL PROPERTY
 • ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε – APE FIXED ASSETS
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΠΙΜΑΧΟΣ
 • ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΚΤΗΣΙΑΣ
 • ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ
 • ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΜΕΝΕΚΡΑΤΗΣ  II
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΩΣΙΓΕΝΗΣ
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΕΤΙΟΣ
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΔΡΑΣΤΟΣ
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΚΤΗΣΙΑΣ ΙΙ
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – CKP
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΕΡΑΛΛΗ
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΔΡΙΤΗ
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΤΕΛΕΦΑΝΗΣ
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΩΡΙΝΟΣ
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΛΕΚΤΩΡ
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΓΗΣΙΣΤΡΑΤΟΣ
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΜΕΙΝΟΚΛΗΣ
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΚΑΡΠΙΩΝ
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ
 • ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ASSOS CAPITAL
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΟΛΙΝΤ ΠΡΟΠΕΡΤΙΣ
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – SOLID INVESTMENT
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΦΙΛΟΚΛΗΣ
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΜΕΝΙΠΠΟΣ
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΠΠΑΛΟΣ
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΘΑΙΑ
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – MARYLEBONE
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – BLACK PEARL
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΠΙΓΕΝΗΣ
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – CHELSEA
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΟΛΙΝΤ
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – TKP
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΠΟΛΛΩΝ
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΓΑΙΑ
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – BRAE MORE HELLAS
 • ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – JOVI
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΝΑΔΡΑΣΙΣ
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΚΥΝΙΟΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ “ΑΚΡΙΤΑΣ AREA”