ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

det_thesis

 

 

 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 8 ετών, πτυχίο Ανώτατης Σχολής Οικονομικής κατεύθυνσης, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Φοροτέχνη – Λογιστή.

Λοιπά προσόντα:- Άριστη γνώση Φορολογικής και Εργατικής Νομοθεσίας,

  • Άριστη γνώση χειρισμού  Η/Υ και λογιστικών προγραμμάτων,
  • Επιθυμητή η γνώση Αγγλικών σε επίπεδο Proficiency.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:

  • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας,
  • Ικανοποιητικό μισθό αναλόγως προσόντων,
  • Προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο FAX 2103316965 ή στο email nntathens@nnt.eu