Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

big_logoΗ Ν.Ν.Τ. Α.Ε. κατέχει άδεια λειτουργίας γραφείου παροχής Λογιστικών – Φοροτεχνικών υπηρεσιών, απασχολεί στελέχη που διαθέτουν πολυετή και σημαντική εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών στον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ, Ο.Τ.Α κλπ) καθώς και σε  εταιρείες του Ιδιωτικού Τομέα (χρηματοπιστωτικές εταιρείες-τράπεζες, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων, χρηματιστηριακές), του κατασκευαστικού τομέα, των εμπορικών επιχειρήσεων και των εταιρειών παροχής υπηρεσιών και κατέχουν άδειες ασκήσεως επαγγέλματος Φοροτέχνη – Λογιστή Α τάξεως.

Επίσης συνεργάζεται με ειδικευμένους επιστήμονες που καλύπτουν πλήρως όλες τις σύγχρονες ανάγκες μιας επιχείρησης.

Η υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, ο συνδυασμός των πληροφοριών για την παραγωγή γνώσης, ο σχεδιασμός και η διαχείριση των επιχειρησιακών πόρων και η διαχείριση των σχέσεων με το επιχειρησιακό περιβάλλον συνθέτουν το φάσμα δραστηριοποίησης της NNT A.E.

Η ευρύτητα της εμπειρίας και των ικανοτήτων των στελεχών της NNT A.E. εξασφαλίζουν προϋποθέσεις επιτυχούς στήριξης πολλών τομέων επιχειρηματικής δράσης και δυνατότητες διαμόρφωσης στρατηγικής σε θέματα συμβουλευτικά, οικονομικολογιστικά, φορολογικά, χρηματοοικονομικά, επενδυτικά.

Αρχή μας είναι η γνώση και η εμπειρία μας να αποτελούν εγγύηση ασφάλειας για τον πελάτη.