Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ

image 2Η Πρότασή μας ανταποκρίνεται στις διεθνείς σύγχρονες τάσεις που πλέον αποσκοπούν στον προσανατολισμό των στελεχών των εταιρειών αποκλειστικά στην παραγωγή και στις πωλήσεις ή την παροχή υπηρεσιών, αναθέτοντας την back office υποστήριξή τους σε εξειδικευμένες εταιρείες.

Με την μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται:

– Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών,δεδομένου ότι  οι σύγχρονες διαδικασίες υποστήριξης μιας εταιρείας απαιτούν ποικιλία γνώσεων και εμπειριών, οι οποίες σπάνια συνυπάρχουν σε ένα μόνο άτομο.

– Μικρότερο κόστος λόγω των οικονομιών κλίμακας που επιτυγχάνονται από την εξειδίκευση των στελεχών και των  συνεργατών της εταιρείας μας σε επί μέρους αντικείμενα.

– Εγγύηση για την αποφυγή καταβολής προστίμων αλλά και άσκοπων ταλαιπωριών από λάθη ή παραλείψεις.

– Μηχανογραφική υποστήριξη με σύγχρονα συστήματα της αγοράς που αναβαθμίζονται άμεσα με την εμφάνιση νέων  εκδόσεων.

– Διαρκής ενημέρωση για τις νομοθετικές μεταβολές και τις λοιπές εξελίξεις στο χώρο.

Η συνεργασία με τον πελάτη δεν είναι απρόσωπη και τυπική, διότι πολιτική μας είναι η σχέση με τον κάθε πελάτη μας να αναλαμβάνεται ατομικά από ένα στέλεχος της εταιρείας μας και διαχρονικά να τη διεκπεραιώνει με τη συνεργασία και των λοιπών λειτουργών ανάλογα με την απαιτούμενη, κάθε φορά, εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.

Παράλληλα τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας μας διασφαλίζουν άριστη ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.