ΙΣΤΟΡΙΚΟ

image 4Η εταιρεία ιδρύθηκε, με την νομική μορφή της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ τον Απρίλιο του έτους 2001.

– Τον Ιανουάριο του έτους 2003,σε συμφωνία με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιδρύεται μία κοινή εταιρεία παροχής Λογιστικών, Φορολογικών και    Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, η ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΝΝΤ Α.Ε.

– Τον Νοέμβριο του 2003 δημιουργείται το υποκατάστημα Θεσσαλονίκης. Τον Οκτώβριο του 2006 μεταφέρεται η έδρα του υποκαταστήματος σε νέα υπερπολυτελή και σύγχρονα γραφεία.

– Τον Νοέμβριο του έτους 2006 εξαγοράζεται εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, την οποία μετονόμασε σε NNT PRESS Α.Ε, με έδρα την Αθήνα.