ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ

Ο κος Μαναριώτης είναι απόφοιτος της Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στην Αξιολόγηση Επενδύσεων.  Διετέλεσε Προϊστάμενος Λογιστηρίων Εκδοτικού οίκου και Ξενοδοχειακής μονάδας.
Εργάζεται στην ΝΝΤ Α.Ε. από το 2003.