ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη υπόκειται στους όρους του Ν. 2472/1997, για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
Η φόρμα επικοινωνίας της ΝΝΤ Α.Ε. ζητά από τους επισκέπτες /χρήστες προσωπικά στοιχεία (όπως όνομα, επώνυμο κλπ.) με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με τον επισκέπτη / χρήστη , με στόχο την ενημέρωσή του σχετικά με τις υπηρεσίες της εταιρείας, καθώς και τις δυνατότητες συνεργασίας.

H ΝΝΤ Α.Ε. δεσμεύεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τρίτες εταιρείες, για επικοινωνία οποιασδήποτε μορφής.

Ημερολόγιο Προθεσμιών
Το ημερολόγιο προθεσμιών καταρτίζεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν. Παρακαλούμε πολύ όπως ελέγχετε τις ημερομηνίες για τυχόν εκ’ παραδρομής λάθη.
Περιορισμός Ευθύνης.
Η ΝΝΤ Α.Ε.δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο των διαφημίσεων που περιέχονται στο site της ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού.
Δεσμοί συνδέσεις.
Το site της ΝΝΤ Α.Ε.περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Οι τόποι αυτοί δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΝΝΤ Α.Ε και συνεπώς δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο τους