ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ISO 27001:2013

Από την ίδρυση της η ΝΝΤ Α.Ε είχε επικεντρώσει τις προσπάθειες της στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών έχοντας ως κύριο σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών της με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια των πληροφοριών τους. Για τον σκοπό αυτό σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας έτσι ώστε να καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πρότυπου ISO27001:2013.

Τον Σεπτέμβριο του 2016 πιστοποιήθηκε κατά το πρότυπο ISO27001:2013 από τον φορέα Πιστοποίησης EUROCERT.

Η δέσμευση και η πολιτική τόσο της διοίκησης όσο και του προσωπικού της εταιρείας είναι η παροχή αξιόπιστων ποιοτικών υπηρεσιών στο μέγιστο βαθμό αποδοτικότητας και ασφάλειας.

Πιστοποιητικό