ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ο κος Τσατσόπουλος είναι Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κάτοχος αδειών ασκήσεως επαγγέλματος Οικονομολόγου και Φοροτέχνη – Λογιστή Α τάξεως.

Διετέλεσε Διευθυντής των Δ/νσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Τραπεζών XIOSBANK, Πειραιώς και Μακεδονίας Θράκης και κατόπιν της ενιαίας Τράπεζας Πειραιώς που προήλθε από τη συγχώνευσή τους, καθώς και του Ομίλου της Τράπεζας. Διετέλεσε μέλος των Διατραπεζικών Επιτροπών της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών για θέματα Λογιστικής, Φορολογίας, Τραπεζικής Εποπτείας και Κινδύνων Αγοράς και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών του Χρηματοπιστωτικού τομέα.