ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η ΝΝΤ Α.Ε. σε συνεργασία με εταιρείες πληροφορικής, οι οποίες κατέχουν ηγετική θέση στον τομέα τους στην ελληνική αγορά, υλοποιούν έργα ERP και CRM.

Ειδικότερα αναλαμβάνει την ανάλυση και συγγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων του συστήματος σε συνδυασμό με τις ανάγκες του πελάτη, ενώ παρακολουθεί, υποστηρίζει και συμβουλεύει για την μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης του συστήματος μετά την εγκατάστασή του.

Επίσης σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη πληροφορικής προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ειδικά σε οικονομικές εφαρμογές.

Επίσης προσφέρει outsourcings υποστήριξη σε μηχανογραφικά κέντρα του δημοσίου και ειδικά σε μονάδες υγείας (Νοσοκομεία).