ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία βασιζόμενη στα έμπειρα στελέχη που διαθέτει, αξιολογεί σε καθημερινή βάση τις αλλαγές που προκύπτουν από την φορολογική νομοθεσία ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της, τις καταλληλότερες συμβουλές και τους τρόπους που μπορούν να εκμεταλλευτούν καλύτερα τα φορολογικά οφέλη ώστε να ελαχιστοποιήσουν τις φορολογικές τους επιβαρύνσεις.

  • Κατάρτιση και υπογραφή μηνιαίων και ετήσιων καταστάσεων Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων φόρων και υποβολή τους στις αρμόδιες φορολογικές αρχές
  • Κατάρτιση, υπογραφή και υποβολή των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων
  • Διεκπεραίωση των πάσης φύσεως συναλλαγών με τις Δ.Ο.Υ. και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες
  • Εφαρμογή του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) και όλου του νομικού πλαισίου που διέπει την ορθή φορολογικά απεικόνιση των οικονομικών γεγονότων της εταιρείας.
  • Παροχή φοροτεχνικών γνωματεύσεων
  • Παροχή φοροτεχνικών συμβουλών
  • Περαίωση φορολογικών υποθέσεων παρελθόντων ετών
  • Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας
  • Φορολογικές Δηλώσεις Νομικών και Φυσικών προσώπων