Η ΝΝΤ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, μετά την επιτυχή επιθεώρηση από τον φορέα πιστοποίησης EUROCERT των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, είναι κάτοχος πιστοποίησης κατά το πρότυπο ISO 27001:2013.