Η ΝΝΤ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, μετά την επιτυχή επιθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από τον φορέα πιστοποίησης AVRV είναι κάτοχος πιστοποίησης κατά το επικαιροποιημένο πρότυπο ISO 9001:2015.