Η ΝΝΤ Α.Ε. ανακοινώνει ότι o μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών επιθεώρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών από τον φορέα πιστοποίησης AVRV, πιστοποιήθηκε κατά το πρότυπο ISO 27001:2013