Η ΝΝΤ Α.Ε. ανακοινώνει ότι o μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών επιθεώρησης του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας από τον φορέα πιστοποίησης AVRV, πιστοποιήθηκε και κατά το πρότυπο ISO 22301:2019