ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΝΕΑ

09/09/2022 – Πιστοποίηση κατά ISO 27001:2013, ISO 9001:2015 & ISO 22301:2019 , από τον Φορέα Πιστοποίησης AVRV

Η ΝΝΤ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε ανακοινώνει ότι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών επιθεώρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών από τον φορέα πιστοποίησης AVRV, πιστοποιήθηκε εκ νέου κατά το πρότυπο ISO 27001:2013.

 

Η επιθεώρηση του Συστήματος κατά το πρότυπο ISO 27001:2013 πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 στην έδρα της εταιρεία μας. Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε η ετήσια επιθεώρηση-επιτήρηση κατά τα πρότυπα ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας)  και ISO 22301:2019 (Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας) από τον ίδιο φορέα πιστοποίησης.

 

Η πιστοποίηση εκ νέου της εταιρείας μας κατά πρότυπο ISO 27001:2013 (που διαθέτει από το 2016) σε συνδυασμό με τα  πρότυπα  ISO 9001:2015 και ΙSO 22301:2019 αλλά και το ISO37001:2017 (Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας) αποδεικνύει για μια ακόμη φορά την επίτευξη των στόχων της στην υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών που ισχύουν στους παραπάνω τομείς με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση αλλά και διασφάλιση των πελατών της.

 

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

Η ΝΝΤ Α.Ε. υποστηρίζοντας τον θεσμό της Ελληνικής Εταιρείας Management Υπηρεσιών Υγείας συμμετείχε ως χορηγός στο 23ο συνέδριό της με τίτλο «ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» που διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 17 και 18 Δεκεμβρίου 2021 στο Συνεδριακό Κέντρο Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα

21/12/2021 Πιστοποίηση κατά ISO 37001:2016 από τον Φορέα Πιστοποίησης EQA

Η ΝΝΤ Α.Ε. ανακοινώνει ότι o μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών επιθεώρησης του Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας από τον φορέα πιστοποίησης EQA, πιστοποιήθηκε και κατά το πρότυπο ISO 37001:2016

Διαβάστε περισσότερα

18/01/2021 – Πιστοποίηση κατά ISO 22301:2019 από τον Φορέα Πιστοποίησης AVRV

Η ΝΝΤ Α.Ε. ανακοινώνει ότι o μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών επιθεώρησης του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας από τον φορέα πιστοποίησης AVRV, πιστοποιήθηκε και κατά το πρότυπο ISO 22301:2019

Διαβάστε περισσότερα

19/09/2019 – Πιστοποίηση κατά ISO 27001:2013 από τον Φορέα Πιστοποίησης AVRV

Η ΝΝΤ Α.Ε. ανακοινώνει ότι o μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών επιθεώρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών από τον φορέα πιστοποίησης AVRV, πιστοποιήθηκε κατά το πρότυπο ISO 27001:2013

Διαβάστε περισσότερα