Ημερομηνία: 30 September 2015

2η δόση φορολογίας ειδοδήματος.